Guttatex HOBBY

Nabízí ideální řešení při stavbě domu, při pracích kolem domku k použití jako filtrační a separační vrstva, a současně jako ochrana proti vlhkosti v různých formách při správné instalaci s vodní izolací. Guttatex Hobby je vyráběná z polyesteru a neobsahuje žádné znečišťující látky nebo jedovaté složky.
Informace o výrobku
Výhody
 • kvalitní provedení
 • všestranné použití
 • schopnost adaptace na jednotlivé druhy podloží
 • schopnost filtrovat vodu
 • separace jednotlivých vrstev
Použití
 • základové konstrukce staveb
 • izolace a odvodnění staveb
 • střešní konstrukce plochých střech
 • rekonstrukce silnic, železnic, mostů a tunelů
 • stavby parkovišť, průmyslových a letištních ploch
 • zemní konstrukce, hráze, násypy, deponie a nádrže

Geotextilie

Guttatex Hobby je vyráběná z polyesteru a neobsahuje žádné znečišťující látky nebo jedovaté složky.

Technické údaje
Galerie

Upozornění

Aplikace zde uvedené jsou pouze ilustrativní. V konkrétním případě se mohou různě lišit. Poraďte se s projektantem.