Těsnící pod latě

Jednostranně lepící páska z měkké PE pěny pro těsnění pod kontalatě. Tloušťka 3 mm.
Informace o výrobku
Technické údaje

Perlinka Vertex R85

Plošná hmotnost: 110 g/m2
Rozměr: 1,0 x 50 m

Perlinka Vertex R96

Plošná hmotnost: 120 g/m2
Rozměr: 1,0 x 50 m

Perlinka Vertex R117

Plošná hmotnost: 145 g/m2
Rozměr: 1,1 x 50 m a 1,1 x 20 m

Perlinka Vertex R131

Plošná hmotnost: 160 g/m2
Rozměr: 1,1 x 50 m

ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN
Při zateplování stěn v exterieru skelná tkanina slouží jako výztuha přenášející značné objemové změny jak tepelné izolace, tak omítky způsobené vnějšími teplotními vlivy. Kvalita tkaniny ve skladbě zásadně ovlivňuje životnost celého systému. Tkaninu je nutno aplikovat v souladu s doporučením dodavatelem systému. Obvykle se natahuje svisle na první vrstvu omítky s přesahy 100 mm.
TENKOVRSTVÉ OMÍTÁNÍ
Skelná tkanina slouží jako výztuha proti objemovým změnám podkladu i omítky. Zabraňuje tvorbě vlasových trhlin v omítce.
Tkaniny s vyšší hmotností jsou určeny zejména pro použití u nově postavených stěn. Lehčí tkaniny je možno použít při rekonstrukci stávajících omítek nebo pro omítání v interiéru. Pásy tkaniny se pokládají svisle od shora dolů do první vrstvy omítky.
Přesah na každé straně min. 100 mm.
SILNOVRSTVÉ OMÍTÁNÍ
Skelná tkanina slouží jako výztuha proti objemovým změnám podkladu i omítky. Zabraňuje tvorbě trhlin v omítce. Druh použité tkaniny lze přizpůsobit zrnitosti omítky. Pro omítky s hrubší zrnitostí se použije tkanina s řidší osnovou. Pásy tkaniny se pokládají svisle od zhora dolů do první vrstvy omítky. Přesah na každé straně min. 100 mm.
NAPOJENÍ ODLIŠNÝCH MATERIÁLŮ

Skelnou tkaninu je nezbytné použít všude tam, kde styk dvou konstrukčních materiálů s různou teplotní a objemovou roztažností může vyvolat vznik trhlin. Přizpůsobené pásy tkaniny se pokládají podélně s rozhraním materiálů s dostatečnými přesahy na obou stranách.
IZOLACE VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ

Skelné tkaniny slouží jako výztuha tekutých hydroizolačních hmot na bázi epoxy, akrylu nebo bitumenu. Ty jsou využívány jako hydroizolace střech teras, podzemních konstrukcí staveb, atd. Skelná tkanina se používá také jako výztuha podkladní vrsty podlahy všude tam kde mùže docházet k objemovým změnám podkladní konstrukce.
Galerie

Záruka
Ke stažení