Úžlabí (žlabový plech)

K vytvoření úžlabí šikmých střech pro krytinu ze střešních tašek nebo břidlic.

Úžlabí (žlabový plech)

Štítové lemování s vodní drážkou

Štítová lišta šikmých střech pro taškovou krytinu.

Štítové lemování s vodní drážkou

Štítové lemování bez vodní drážky

Štítová lišta šikmých střech pro ploché krytiny.

Štítové lemování bez vodní drážky

Lemování ke zdi s drážkou

Pro boční připojení střechy a vikýře při použití střešních tašek nebo břidlice.

Lemování ke zdi s vodní drážkou

Lemování ke zdi bez vodní drážky

Pro boční připojení střechy a vikýře při použití asfaltových pásů nebo šindelů.

Lemování ke zdi bez vodní drážky

Okapový pás bez vodní drážky

Spodní ukončení střechy, u šikmých střech je možno použít jako svod do okapu.

Okapový pás bez vodní drážky

Krycí lišta

Jako připojení pro střešní nástavby nebo stříšky, napojení asfaltových pásů nebo šindelů ke stěně.

Krycí lišta