O nás

Dlouhodobým cílem společnosti Gutta je chránit během své práce tři zásadní hodnoty společnosti: život, majetek a životní prostředí. Toto krédo se prolíná všemi oblastmi naší práce.

Gutta – naše hodnoty nás odlišují

Gutta Group patří do švýcarského koncernu, který se zaměřuje na výrobu, nákup, distribuci a prodej stavebních a izolačních materiálů a produktů pro dům a zahradu.

Tradice, zkušenosti a jasné firemní hodnoty jdou ruku v ruce s naší vášní pro kvalitní produkty a jejich neustálé inovace.
Při naší práci se snažíme naplnit očekávání našich zákazníků.

Zaměřujeme se zejména na dlouhodobou udržitelnost a plánování naší výrobní a obchodní činnosti s ekologicky šetrným využíváním zdrojů.

60 let na trhu
25 poboček po celém světě
400 zaměstnanců
121 milionů Eur roční obrat

Gutta je rodinný podnik, který hrdě prosazuje své zásady. Náš švýcarský původ nás předurčuje k přesnosti a spolehlivosti. Německé strojírenství máme v krvi. Naše produkce je inovativní a kvalitní, což dokazují certifikáty udělené našim výrobkům.

Gutta Group

Historie - 50 let tradice a inovací

1964

 • Založení společnosti Elda AG (Glarus, Švýcarsko) současným prezidentem Christophem Dicken von Oetinger
 • Současně v tomto roce započala výroba bitumenových vlnitých střešních desek – dnešní Guttanit

1968-1979

 • Expanze na mezinárodní trh
 • Navázání spolupráce a uzavření licenčních smluv v Itálii, NDR a Mexiku
 • Počátek výroby bitumenových vlnitých střešních krytin (Guttanitu) v Lincolntonu, USA

1974

 • Začátek výroby bitumenových vlnitých střešních krytin (Guttanitu) ve Švýcarsku

1980-1989

 • Zahájení prodeje plastových výrobků, nopových folií a krycích plachet
 • Zahájení spolupráce s hobby markety

1989-1993

 • Získání licence Coverlite v Itálii
 • Navázání spolupráce s známým německým výrobcem stavebních materiálů v
  Itálii, Francii a Polsku
 • Spolupráce s místními obchodními společnostmi v České republice a ve Slovinsku
 • Zahájení výroby zahradních produktů a jejich uvedení na německý trh

1993 

 • Výroba podstřešních folií a jejich uvedení na trh

1994

 • Sloučení firmy Gutta Werke Schutterwald (Německo) s firmou KWS Kunststoffwaren Vertriebs GmbH
 • Investice do společnosti Modernroof v Hyderabadu, největšího výrobce bitumenových vlnitých desek na indickém subkontinentu

1994-1996

 • Založení společností Gutta International AG (Management and Holding) a Gutta Engineering ve Švýcarsku

1997-1998

 • Gutta Werke Schutterwald (Německo) získává certifikát podle normy ISO 9002
 • Založení nových dceřiných společností ve Slovinsku, Chorvatsku, Maďarsku, Polsku a Španělsku

1999

 • Začátek výroby nopových folií ve Filagu (Itálie)

1999-2002

 • Gutta Werke Filago (Itálie) získává certifikát podle ISO 9002 a ISO 14001
 • Zahájení výroby zatravňovacích dlaždic ve Filagu (Itálie)

2005-2009

 • Rozšíření společnosti Gutta Baltic
 • Založení nových dceřiných společností v Rumunsku a Rusku
 • Výrobní kapacita se téměř zdvojnásobuje

2007 

 • Začátek výroby nopové fólie Guttabeta Star a její uvedení na trh

2012

 • Reorganizace ruské dceřiné společnosti
 • Rozšíření trhu do Jihovýchodní Asie, Indonésie, Filipín, Thajska a Číny

2013

 • Zahájení prvního výrobního závodu Gutta Compact-Line v Rusku
 • Přesídlení švýcarského výrobního závodu do Itálie
 • Pořízení 5 nových vstřikovacích strojů v Itálii
 • Založení společnosti Gutta Kunststofftechnik GmbH v Niederau (Německo)

2014

 • Růst prodejů v Africe, Střední Asii, Jihovýchodní Asii, Jižní Americe, Kanadě a USA

2015/2016

 • Počátek výroby a prodeje vchodových stříšek a pergol prostřednictvím akvizice známého německého výrobce stavebních prvků

Cookie Settings

Listed here are all the cookies used for our marketing purposes.
Google Analytics (cn_AnalyticsActive)
Facebook (cn_FacebookActive)