Polyvinylchloridový hřebenáč (trapéz) Guttagliss

Polyvinylchloridový hřebenáč (trapéz) Guttagliss

Pro desky Guttaglis PVC trapéz 70 x 18.
Hlavní funkcí hřebenáče je zakrytí střechy v místě, kde dochází ve vrcholu střechy ke styku dvou ploch.
Rozměr: 1090 x 300 mm

Cookie Settings

Listed here are all the cookies used for our marketing purposes.
Google Analytics (cn_AnalyticsActive)
Facebook (cn_FacebookActive)